Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proces tvorby atestačného portfólia

Proces tvorby atestačného portfólia

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=386
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Anna Šurinová
Začiatok podujatia: 
streda, 3. jún 2020 - 12:30
Koniec podujatia: 
streda, 3. jún 2020 - 13:30
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár  je zameraný na proces tvorby atestačného portfólia - od triedenia a priraďovaniu dokumentov až po  finalizáciu atestačného portfólia.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť odborné kompetencie v oblasti tvorby atestačného portólia

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

03.06.2020 - 12:30 - 13:30

  • Princíp tvorby atestačného portfólia

10.06.2020 - 12:30 - 13:30

  • Proces tvorby atestačného portfólia, zbieranie a triedenie dokumentov

17.06.2020 - 12:30 - 13:30

  • Finálny krok - súbor dôkazov, preukazujúci profesijný rozvoj učiteľa, atestačné portfólio 
Poznámka: 
Webinár je naplánovaný na tri 60 minútové stretnutia, uskutočnené po týždni. Pokračovanie bude v termínoch: 10.06.2020 a 17.06.2020. Do online miestnosti sa prihlásia účastníci pomocou vyššie uvedeného linku 5 minút pred začiatkom.
3. jún 2020 - 12:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=386
 
 
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=435
Pracovisko MPC: 
Trnava
Lektor: 
Mgr. Beáta Juráková
Mgr. Adriana Lančaričová
Začiatok podujatia: 
streda, 3. jún 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 3. jún 2020 - 14:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Informačný webinár pre učiteľov ZŠ a SŠ ohľadom atestácií a tvorby portfólia podľa zákona č. 138/2019.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať pedagogických zamestnancov základných, stredných škôl a gymnázií o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch  a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
3. jún 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=435
 
Formatívne hodnotenie ako prostriedok na podporu autoregulatívneho učenia v SJL

Formatívne hodnotenie ako prostriedok na podporu autoregulatívneho učenia v SJL

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=256
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
Začiatok podujatia: 
streda, 3. jún 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 3. jún 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
slovenský jazyk a literatúra
slovenský jazyk a slovenská literatúra
Kontaktná osoba: 
3. jún 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=256
 
Využitie e-learningového systému MOODLE pri riadení domáceho učenia sa žiakov

Využitie e-learningového systému MOODLE pri riadení domáceho učenia sa žiakov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=248
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
RNDr. Eva Rusnáková
Začiatok podujatia: 
streda, 3. jún 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
streda, 17. jún 2020 - 15:30
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Možnosti využitia e-learningového systému MOODLE pre podporu domáceho učenia sa žiakov

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Vedieť využiť e-learningový systém MOODLE pri riadení učenia sa žiakov v domácom prostredí.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 2.3 Realizovať vyučovanie 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

3. 6. 2020 (13:30 - 15:30)

úvod do e-learningu

základné funkcie LMS MOODLE

10. 6. 2020 (13:30 - 15:30)

tvorba vzdelávacieho kurzu (vyučovacia jednotka)

editovanie a publikovanie učebných zdrojov

17. 6. 2020 (13:30 - 15:30)

editovanie, zverejnenie a vyhodnocovanie aktivít v LMS MOODLE

3. jún 2020 - 13:30
online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=248
 
 
Slovné hodnotenie žiakov na 1. stupni ZŠ s VJM - A tanulók szóbeli értékelése az alapiskola alsó tagozatán

Slovné hodnotenie žiakov na 1. stupni ZŠ s VJM - A tanulók szóbeli értékelése az alapiskola alsó tagozatán

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=447
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
PaedDr. Mária Pálinkáš
Začiatok podujatia: 
streda, 3. jún 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
streda, 3. jún 2020 - 15:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár bude zameraný na stratégie slovného hodnotenia žiaka v edukačnom procese na prvom stupni ZŠ s VJM.

 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť sa s nástrojmi a stratégiami slovného hodnotenia žiaka na prvom stupni ZŠ s VJM.

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13:45 - 14:00 Vstup do online miestnosti podujatia (cez link uvedený v pozvánke - miesto konania), predstavenie sa účastníkov

14:00 - 15:00 Stratégie slovného hodnotenia na prvom stupni ZŠ s VJM

15:00 - 15:30 Diskusia

Poznámka: 
Webinár sa uskutoční v maďarskom jazyku.
3. jún 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=447
 
Gamifikácia a využívanie počítačových hier vo vyučovaní informatiky

Gamifikácia a využívanie počítačových hier vo vyučovaní informatiky

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=5036
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Začiatok podujatia: 
streda, 3. jún 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
streda, 3. jún 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
40
Obsadený počet miest: 
40
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár predstaví jednoduché a voľne dostupné nástroje pre využitie gamifikácie na hodinách informatiky – od aplikácie prvkov herných systémov v jednotlivých učebných aktivitách na hodine, cez využívanie hier ako vzdelávacieho nástroja až po tvorbu edukačných hier a herných aplikácií pomocou dostupných programovacích nástrojov. Webinár bude prebiehať formou prezentácie, ukážkami edukačných námetov a možnosťou kladenia otázok do četu.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť sa s jednoduchými a voľne dostupnými nástrojmi pre využitie gamifikácie na hodinách informatiky.

Profesijná kompetencia: 
2.3 Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
informatika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Gamifikácia v edukačnom procese.

2. Ukážky nástrojov pre gamifikáciu.

3. Tvorba hier ako nástroj gamifikácie vo vyučovaní informatiky.

4. Diskusia.

3. jún 2020 - 14:30
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=5036
 
 
Grafomotorika a výtvarná výchova v MŠ

Grafomotorika a výtvarná výchova v MŠ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
PaedDr. Ján Husár, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 3. jún 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
streda, 3. jún 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
-2
Tematické zameranie: 

Webinár zameraný na problematiku rozvíjania grafomotoriky cez vybrané výtvarné činnosti v MŠ. Výstupom účastníka je vypracovaný metodický postup učebnej aktivity/zadania učebných činností/zadania učebných úloh.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

- rozumie cieľom rozvíjania grafomotoriky v MŠ

- rozlišuje medzi úlohami z výtvarnej výchovy, ktoré rozvíjajú jemnú motoriku a grafomotoriku detí a úlohami nevhodnými pre tento účel

- dokáže plánovať, projektovať a aplikovať tému do aktivít v MŠ

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a projektovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Oboznámenie sa s on line prostredím vzdelávania

2. Vzdelávacie oblasti určené na rozvíjanie grafomotoriky v MŠ

3. Oblasti výtvarných činností vhodných pre rozvíjanie grafomotoriky

4. Využitie témy v aktivitách v MŠ 

3. jún 2020 - 15:00