Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metódy a formy hodnotenia na školách s VJM

Metódy a formy hodnotenia na školách s VJM

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=399
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.
Začiatok podujatia: 
piatok, 22. máj 2020 - 9:45
Koniec podujatia: 
piatok, 22. máj 2020 - 11:30
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
10
Tematické zameranie: 

Metódy a formy hodnotenia žiackych výkonov na školách s VJM

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

prezentovať metódy a formy hodnotenia žiakov na školách s VJM.

Profesijná kompetencia: 
2.4. Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Metódy hodnotenia

2. Formy hodnotenia

3. Funkcie hodnotenia

22. máj 2020 - 9:45
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=399
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednoduché hry na rozvoj psychomotoriky

Jednoduché hry na rozvoj psychomotoriky

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Marcel Kurty
Začiatok podujatia: 
piatok, 22. máj 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
piatok, 22. máj 2020 - 15:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Rozvoj psychomotoriky.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Webinár ponúka jednoduché hry zamerané na rozvoj psychomotoriky počas karantény, aby sa žiaci doma mohli zahrať a zároveň rozvíjať psychomotoriku

Profesijná kompetencia: 
Realizovať vyučovací proces.
Kariérová pozícia: 
nemám kariérovú pozíciu
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Rozhovor a praktické ukážky.

Poznámka: 
.
22. máj 2020 - 14:00
 
Základy nanovedy a nanotechnológií pre učiteľov prírodovedných a technických predmetov

Základy nanovedy a nanotechnológií pre učiteľov prírodovedných a technických predmetov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=5034
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Začiatok podujatia: 
piatok, 22. máj 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
piatok, 22. máj 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
40
Obsadený počet miest: 
40
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Nanoveda a nanotechnológie predstavujú medzipredmetovú oblasť, ktorá v sebe spája poznatky z rôznych prírodovedných a technických predmetov. Webinár ponúkne učiteľom základnú orientáciu v tejto oblasti, ako aj užitočné námety na využitie multimédií, praktických experimentov a didaktických hier pri výučbe. Webinár bude prebiehať formou prezentácie, ukážkami edukačných námetov a možnosťou kladenia otázok do četu.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základnú orientáciu v oblasti nanovedy a nanotechnológií, ako aj užitočné námety na využitie multimédií, praktických experimentov a didaktických hier pri výučbe.

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
biológia
chémia
fyzika
odborné predmety - technické
odborné predmety – chémia
odborné predmety – elektrotechnika
technická výchova
technika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Úvod do nanovedy a nanotechnológií.

2. Možnosti implementácie nanovedy a nanotechnológií do vyučovania - témy, praktické príklady, aktivity a nástroje.

3. Diskusia.

22. máj 2020 - 14:30
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=5034