Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prokrastinácia a jej využitie v edukácii

Prokrastinácia a jej využitie v edukácii

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
On line miestnosť. https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=449
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Začiatok podujatia: 
utorok, 19. máj 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 19. máj 2020 - 11:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár predstaví možnosti manažovania využitia prokrastinácie v rámci vzdelávania u žiakov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Predstaviť možnosti manažovania využitia prokrastinácie v rámci vzdelávania u žiakov.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Teoretické východiská
2. Praktický výcvik
3. Diskusia

19. máj 2020 - 9:00
On line miestnosť. https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=449
 
 
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=437
Pracovisko MPC: 
Trnava
Lektor: 
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 19. máj 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
utorok, 19. máj 2020 - 11:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Informačný webinár pre učiteľov materskej školy ohľadom atestácií a tvorby portfólia podľa zákona 138/2019.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v  intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
19. máj 2020 - 10:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=437
 
 
 
 
Proces tvorby atestačného portfólia

Proces tvorby atestačného portfólia

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=386
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Anna Šurinová
Začiatok podujatia: 
utorok, 19. máj 2020 - 12:30
Koniec podujatia: 
utorok, 19. máj 2020 - 13:30
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár  je zameraný na proces tvorby atestačného portfólia - od triedenia a priraďovaniu dokumentov až po  finalizáciu atestačného portfólia. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť odborné kompetencie v oblasti tvorby atestačného portfólia

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

19.05.2020 - 12:30 - 13:30

  • Princíp tvorby atestačného portfólia

26.05.2020 - 12:30 - 13:30

  • Proces tvorby atestačného portfólia, zbieranie a triedenie dokumentov

02.06.2020 - 12:30 - 13:30

  • Finálny krok - súbor dôkazov, preukazujúci profesijný rozvoj učiteľa, atestačné portfólio 
Poznámka: 
Webinár je naplánovaný na tri 60 minútové stretnutia, uskutočnené po týždni. Pokračovanie bude v termínoch: 26.05.2020 a 02.06.2020. Do online miestnosti sa prihlásia účastníci pomocou vyššie uvedeného linku 5 minút pred začiatkom.
19. máj 2020 - 12:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=386
 
 
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio (pre učiteľov ZŠ)

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio (pre učiteľov ZŠ)

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=5692
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Adriana Kvetková
Začiatok podujatia: 
utorok, 19. máj 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
utorok, 19. máj 2020 - 16:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Informačný webinár pre učiteľov ZŠ ohľadom atestácií a tvorby portfólia podľa zákonu 138/2019

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v  intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Profesijné štandardy - 19. 5. 2020 (13:00 - 13:30)
2. Tvorba atestačného portfólia 1. časť - 19. 5. 2020 (13:30 - 14:00)
3. Vypracovanie dištančného zadania - 21. 5. 2020 (60 min.)
4. Tvorba atestačného portfólia 2. časť - 22. 5. 2020 (15:00 - 15:15)
5. Atestácie podľa zákona 138/2019 - 22. 5. 2020 (15:15 - 16:00)

19. máj 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=5692
 
Aplikačné úlohy na kritické myslenie

Aplikačné úlohy na kritické myslenie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť - https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=428
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
PaedDr. Adriana Gondová
Začiatok podujatia: 
utorok, 19. máj 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
utorok, 19. máj 2020 - 14:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
13
Obsadený počet miest: 
13
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár umožňuje pedagógom rozvíjať zručnosti v tvorbe edukačných aktivít s obsahom zameraným na kritické myslenie a ich aplikáciu vo výchovno-vzdelávacom procese

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktívna tvorba vlastných a originálnych aplikačných úloh s cieľom rozvoja kritického myslenia u žiakov prvého a druhého stupňa vzdelávania.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1.Pravidlá online komunikácie

2. Zásady tvorby aplikačných úloh

3. Kritické myslenie a jeho vlastnoti

4. Tvorba aplikačných úloh

19. máj 2020 - 13:00
online miestnosť - https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=428
 
Sumatívne hodnotenie žiakov vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda so zameraním na slovné hodnotenie

Sumatívne hodnotenie žiakov vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda so zameraním na slovné hodnotenie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=5429
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Janka Strnisková
Začiatok podujatia: 
utorok, 19. máj 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 18. jún 2020 - 15:00
Počet hodín: 
10
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
8
Počet voľných miest: 
4
Tematické zameranie: 

Voľba tém webinára vychádza z predpokladaných potrieb učiteľov 1. a 2. stupňa ZŠ vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda a Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. Autentické východiská budú vytvorené počas prvého stretnutia prihlásených účastníkov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára je, počas pravidelných stretnutí (1 X týždenne) , vytvoriť do 19.6.2020, autentické hodnotenia žiakov na základe pokynov ŠPU a teórie o školskom hodnotení so zameraním na slovné hodnotenie.

Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
biológia
chémia
učiteľstvo pre 1. stupeň
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

19.05.2020: Východiská pre zásady hodnotenia so zameraním na slovné hodnotenie

27.05.2020:  Sumatívne hodnotenie pre budúce učenie sa žiaka

04.06.2020: Sumatívne hodnotenie žiackeho portfólia

10.06.2020: Indikátory a kritériá hodnotenia

18.06.2020: Sumatívne hodnotenie v súlade s funkciami hodnotenia

19. máj 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=5429
 
 
Implementácia finančnej gramotnosti vo výchovno-vzdelávacom procese u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Implementácia finančnej gramotnosti vo výchovno-vzdelávacom procese u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=375
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
Začiatok podujatia: 
utorok, 19. máj 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
utorok, 19. máj 2020 - 16:15
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár bude zameraný na teoretické a praktické ukážky implementácie finančnej gramotnosti u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v edukácií. Webinár bude prebiehať formou vstupnej prezentácie s ukážkami aktivít a riadenou online diskusiou.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o podstate finančnej gramotnosti podľa Národného štandardu finančnej gramotnosti a nadobudnúť zručnosti pre uplatnenie finančnej gramotnosti  vo výchovno-vzdelávacom procese prostredníctvom interaktívnych aktivít na podporu rozvoja kompetencií žiakov v oblasti finančnej gramotnosti.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávacie činnosti, 2.3 Realizovať výchovno-vzdelávacie činnosti
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Kategória OZ: 
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
matematika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Národný štandard finančnej gramotnosti v školských vzdelávacích programoch a jeho implementácia vo výchovno-vzdelávacom procese

2. Metódy a formy práce vo výchovno-vzdelávacom procese žiakov na prvom stupni základnej školy

3. Ukážky aktivít a ich využitie v medzipredmetových vzťahoch

4. Diskusia

19. máj 2020 - 14:00
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=375
 
Hodnotenie žiakov (nielen) na diaľku

Hodnotenie žiakov (nielen) na diaľku

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=5640
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
Mgr. Mária Pappová
Začiatok podujatia: 
utorok, 19. máj 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
utorok, 19. máj 2020 - 15:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odporúčania pre korektné hodnotenie  žiakov (nielen) v období koronakrízy.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať možnosti korektného hodnotenia žiakov v súlade s legislatívou.

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kariérová pozícia: 
uvádzajúci pedagogický zamestnanec
Kategória PZ: 
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
Podkategória PZ: 
lektor vzdelávania
metodik profesijného rozvoja
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Legislatívne východiská hodnotenia .

Hodnotenie online.

Proces kontinuálneho hodnotenia.

 

19. máj 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=5640
 
 
 
 
Hodnotenie žiakov (nielen) na diaľku

Hodnotenie žiakov (nielen) na diaľku

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=5642&forceview=1
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
Mgr. Mária Pappová
Začiatok podujatia: 
utorok, 19. máj 2020 - 16:00
Koniec podujatia: 
utorok, 19. máj 2020 - 17:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
18
Obsadený počet miest: 
18
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odporúčania pre korektné hodnotenie  žiakov (nielen) v období koronakrízy.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať možnosti korektného hodnotenia žiakov v súlade s legislatívou.

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka, 2.2 Riadiť realizáciu školského vzdelávacieho programu, výchovného programu školského zariadenia
Kariérová pozícia: 
školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní
vedúci vzdelávacej oblasti
vedúci záujmovej oblasti
hlavný majster odbornej výchovy
riaditeľ
triedny učiteľ
vedúci odborného útvaru
zástupca riaditeľa
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
Podkategória PZ: 
lektor vzdelávania
metodik profesijného rozvoja
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Legislatívne východiská hodnotenia.

Hodnotenie online.

Proces kontinuálneho hodnotenia.

Poznámka: 
Webinár je určený pre vedúcich pedagogických zamestnancov a pedagogických zamestnancov na rôznych úrovniach pedagogického riadenia, napr. vedúci PK a pod.
19. máj 2020 - 16:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=5642&forceview=1