Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LMS MOODLE - tvorba, základná štruktúra a navigácia v elektronickom kurze

LMS MOODLE - tvorba, základná štruktúra a navigácia v elektronickom kurze

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
MPC RP Prešov, Ul Tarasa Ševčenka 11, 08001 Prešov
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
RNDr. Jana Hnatová, PhD.
Ing. Drahoslav Knapík
Začiatok podujatia: 
streda, 6. máj 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
streda, 6. máj 2020 - 14:00
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
8
Obsadený počet miest: 
8
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Seminár je zameraný na používanie LMS Moodle na prípravu a realizáciu vzdelávania s dištančnou elektronickou podporou. Seminár je určený pre učiteľov profesijného rozvoja - používateľov LMS Moodle na úrovni začiatočník.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Učiteľ profesijného rozvoja vie:
- vytvoriť vzdelávací kurz v prostredí Moodle,
- vytvoriť, editovať a publikovať učebné zdroje (stránka, súbor, URL) účastníkom vzdelávania,
- vytvoriť, editovať, zverejniť a vyhodnocovať vybrané aktivity (anketa, fóru, zadanie) pre účastníkov vzdelávania,
- pracovať s prehľadom účastníkov vzdelávania zapísaných v kurze - základné funkcie.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať proces vzdelávania a poradenstva
Kategória PZ: 
učiteľ profesijného rozvoja
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 
  • Vytvorenie kurzu, jeho základné nastavenie
  • Vkladanie vybraných druhov učebných zdrojov do kurzu, ich editácia a publikovanie
  • Vkladanie vybraných aktivít do kurzu, ich editovanie, zverejňovanie a vyhodnocovanie
  • Správa prehľadu účastníkov vzdelávania zapísaných v kurze - základné funkcie.
  • Diskusia k možnostiam riešenia rôznych vzdelávacích potrieb pri využitia kurzu.
6. máj 2020 - 10:00
MPC RP Prešov, Ul Tarasa Ševčenka 11, 08001 Prešov
 
 
Pozitívne hodnotenie žiakov - práca s chybou

Pozitívne hodnotenie žiakov - práca s chybou

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=270
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 6. máj 2020 - 11:00
Koniec podujatia: 
streda, 6. máj 2020 - 12:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na časté chyby učiteľov pri hodnotení žiakov a prezentáciu postupov ich korekcie.  Korekčné postupy sú  motivačné, podporujú poznávanie žiakov v procese učenia sa, aj keď urobia chybu.

 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť odborné kompetencie oblasti hodnotenia vlastnej pedagogickej činnosti.

Profesijná kompetencia: 
Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. "Správne" a "nesprávne" hodnotenie

2. Oblasti chýb učiteľov pri hodnotení žiakov

 

6. máj 2020 - 11:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=270