Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LMS MOODLE - tvorba, základná štruktúra a navigácia v elektronickom kurze

LMS MOODLE - tvorba, základná štruktúra a navigácia v elektronickom kurze

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
MPC RP Prešov, Ul Tarasa Ševčenka 11, 08001 Prešov
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
RNDr. Jana Hnatová, PhD.
Ing. Drahoslav Knapík
Začiatok podujatia: 
utorok, 5. máj 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
utorok, 5. máj 2020 - 14:00
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
8
Obsadený počet miest: 
8
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Seminár je zameraný na používanie LMS Moodle na prípravu a realizáciu vzdelávania s dištančnou elektronickou podporou. Seminár je určený pre učiteľov proesionálneho rozvoja - používateľov LMS Moodle na úrovni začiatočník.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Učiteľ profesijného rozvoja vie:

  • vytvoriť vzdelávací kurz v prostredí Moodle,
  • vytvoriť, editovať a publikovať učebné zdroje (stránka, súbor, URL) účastníkom vzdelávania,
  • vytvoriť, editovať, zverejniť a vyhodnocovať vybrané aktivity (anketa, fóru, zadanie) pre účastníkov vzdelávania,
  • pracovať s prehľadom účastníkov vzdelávania zapísaných v kurze - základné funkcie.
Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať proces vzdelávania a poradenstva
Kategória PZ: 
učiteľ profesijného rozvoja
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 
  • Vytvorenie kurzu, jeho základné nastavenie
  • Vkladanie vybraných druhov učebných zdrojov do kurzu, ich editácia a publikovanie
  • Vkladanie vybraných aktivít do kurzu, ich editovanie, zverejňovanie a vyhodnocovanie
  • Správa prehľadu účastníkov vzdelávania zapísaných v kurze - základné funkcie.
  • Diskusia k možnostiam riešenia rôznych vzdelávacích potrieb pri využitia kurzu.
5. máj 2020 - 10:00
MPC RP Prešov, Ul Tarasa Ševčenka 11, 08001 Prešov
 
 
 
 
 
 
 
 
Hodnotenie a klasifikácia žiakov na diaľku

Hodnotenie a klasifikácia žiakov na diaľku

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=380
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
Mgr. Mária Pappová
Začiatok podujatia: 
utorok, 5. máj 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
utorok, 5. máj 2020 - 15:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odporúčania pre korektné hodnotenie a klasifikáciu žiakov v období koronakrízy.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať možnosti korektného hodnotenia a klasifikácie žiakov v súlade s legislatívou v období koronakrízy.

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kariérová pozícia: 
vedúci vychovávateľ
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Legislatívne východiská hodnotenia a klasifikácie.

Hodnotenie a klasifikácia online.

Proces kontinuálneho hodnotenia.

 

5. máj 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=380
 
 
Formatívne hodnotenie žiakov počas výučby v domácom prostredí

Formatívne hodnotenie žiakov počas výučby v domácom prostredí

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=364
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Anna Pávová
Začiatok podujatia: 
utorok, 5. máj 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
utorok, 5. máj 2020 - 16:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
11
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Webinár zameraný na formatívne hodnotenie žiakov a výber kritérií hodnotenia  počas výučby v domácom prostredí. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť sa so stratégiami formatívneho hodnotenia a tvorbou hodnotiacich kritérií. 

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Formatívne hodnotenie - zásady a stratégie formatívneho hodnotenia

2. Sebahodnotenie

3. Tvorba hodnotiacich kritérií

5. máj 2020 - 15:00
online miestnosť https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=364