Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tvorba cieľov vzdelávacích aktivít v súlade s inovovaným ŠVP pre predprimárne vzdelávanie

Tvorba cieľov vzdelávacích aktivít v súlade s inovovaným ŠVP pre predprimárne vzdelávanie

Podujatie: 
Odborný seminár
Dátum a čas podujatia: 
pondelok, 18. jún 2018 - od 8:30 do 12:30
Miesto konania: 
DP MPC Žilina, Oravská cesta 11, 010 01 Žilina, vzdelávacia miestnosť č. 1
Charakteristika ativity: 

Prezentovať podstatu tvorby edukačných cieľov v súlade s inovovaným ŠVP, reflektovať skúsenosť účastníkov s tvorbou cieľov a podnietiť ich profesijnú reflexiu.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
Pracovisko: 
Žilina
Kapacita - počet účastníkov: 
24
18. jún 2018 - od 8:30 do 12:30
 
Možnosti edukácie ľudských práv prostredníctvom elektronickej učebnice

Možnosti edukácie ľudských práv prostredníctvom elektronickej učebnice

Podujatie: 
odborný seminár - workshop
Dátum a čas podujatia: 
pondelok, 18. jún 2018 - od 8:30 do 12:30
Miesto konania: 
DP MPC, Ul. kozmonautov 5, 949 01 Nitra
Charakteristika ativity: 

Cieľ :

Inovovať pedagogické zručnosti a zvýšiť účinnosť pedagogického procesu vo vyučovaní ľudských práv prostredníctvom elektronickej učebnice v  stredných školách.

Program:

8.30 h – 12.30 h      Ľudské práva a protipredsudková výchova. Digital a ľudské práva – elektronická učebnica pre stredné školy.  

Cieľová skupina: 
učiteľ
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Nitra
Kapacita - počet účastníkov: 
20
18. jún 2018 - od 8:30 do 12:30