Primárne karty

All day
Integrácia a inklúzia v pedagogickej praxi - spolupráca pedagogických a odborných zamestnancov

Integrácia a inklúzia v pedagogickej praxi - spolupráca pedagogických a odborných zamestnancov

Podujatie: 
odborný seminár
Dátum a čas podujatia: 
piatok, 15. jún 2018 - 0:00
Miesto konania: 
Ševčenkova 11, Bratislava
Charakteristika ativity: 

Cieľom podujatia je prezentovať možnosti integrácie a inklúzie v edukačnej praxi, predstaviť postupy a intervencie využívané v poradenskej praxi pri reedukácii porúch učenia a pozornosti, rozvíjať spoluprácu odborných a pedagogických pracovníkov v procese integrácie detí a žiakov so ŠVVP.

Cieľová skupina: 
uvádzajúci pedagogický zamestnanec
uvádzajúci odborný zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Bratislava
Kapacita - počet účastníkov: 
25
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predplavecká príprava detí predškoslého veku

Predplavecká príprava detí predškoslého veku

Podujatie: 
Odborný seminár
Dátum a čas podujatia: 
piatok, 15. jún 2018 - od 9:00 do 13:00
Miesto konania: 
DP MPC Trenčín, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Charakteristika ativity: 

Cieľom odborného  seminára  je  poskytnúť priame ukážky predplaveckej prípravy detí predškolského veku v školskom bazéne, ako súčasť školského vzdelávacieho programu  pre predprimárne vzdelávanie

Cieľová skupina: 
učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Trenčín
Kapacita - počet účastníkov: 
25
15. jún 2018 - od 9:00 do 13:00