Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozvoj gramotností pre 21. storočie

Rozvoj gramotností pre 21. storočie

Podujatie: 
Odborno-metodický seminár
Dátum a čas podujatia: 
utorok, 12. jún 2018 - od 9:00 do 13:15
Miesto konania: 
DP MPC Trenčín, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Charakteristika ativity: 

Odborný seminár je zameraný na prezentovanie zaujímavých vzdelávacích aktivít zameraných na podporu tvorivosti a inovácií, práce s informáciami, rozhodovania sa, riešenia problémov a kritického myslenia, s dôrazom na podnikateľské kompetencie a finančnú zodpovednosť.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Trenčín
Kapacita - počet účastníkov: 
30
12. jún 2018 - od 9:00 do 13:15
 
Významné "osmičky" v našich dejinách

Významné "osmičky" v našich dejinách

Podujatie: 
Odborný seminár spojený s workshopom
Dátum a čas podujatia: 
utorok, 12. jún 2018 - od 9:00 do 13:00
Miesto konania: 
DP MPC Trenčín, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Charakteristika ativity: 

Odborný seminár spojený s workshopom je zameraný  na  historické medzníky, dejinné udalosti fakty a udalosti, ktoré sa viažu k magickému číslu osem a ktoré  významne ovplyvnili kultúrnohistorický, spoločenský a politický vývoj na Slovensku Je určený pre učiteľov spoločensko-vedných a humanitných predmetov a všetkých učiteľov, ktorí sa v rámci vyučovania rozhodli venovať významným výročiam z našich dejín.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Trenčín
Kapacita - počet účastníkov: 
40
12. jún 2018 - od 9:00 do 13:00