Primárne karty

All day
Finančná sloboda - didaktická hra na rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov

Finančná sloboda - didaktická hra na rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov

Podujatie: 
odborný seminár
Dátum a čas podujatia: 
streda, 6. jún 2018 - 0:00
Miesto konania: 
Ševčenkova 11, Bratislava
Charakteristika ativity: 

Účastníci seminára sa pod vedením certifikovaných lektorov oboznámia s didaktickou hrou „Finančná sloboda“, ktorá sa úspešne využíva už viac ako 10 rokov pri rozvíjaní finančnej gramotnosti žiakov na základných a stredných školách v Českej republike. Hráči prechádzajú v hre rôznymi životnými situáciami a usilujú sa dosiahnuť stanovené ciele. Počas 3 hodín získavajú skúsenosti z 30 rokov aktívneho života a postupne prichádzajú na to, čo mali robiť lepšie a aký vplyv mali ich rozhodnutia na ich celkovú dosiahnutú finančnú situáciu. Získané odborné vedomosti a skúsenosti  môžu učitelia aplikovať vo svojom pedagogickom pôsobení pri implementácii požiadaviek Národného štandardu finančnej gramotnosti do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Bratislava
Kapacita - počet účastníkov: 
25
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpora čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní prostredníctvom vybraných aktivizačných metód

Podpora čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní prostredníctvom vybraných aktivizačných metód

Podujatie: 
Otvorená hodina s didaktickou analýzou vyučovacej jednotky
Dátum a čas podujatia: 
streda, 6. jún 2018 - od 9:00 do 12:30
Miesto konania: 
Základná škola Veľké Zálužie
Charakteristika ativity: 

Realizácia otvorenej hodiny pre primárne vzdelávanie - 3. ročník - predmet slovenský jazyk a literatúra v ZŠ Veľké Zálužie.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre primárne vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Nitra
Kapacita - počet účastníkov: 
12
6. jún 2018 - od 9:00 do 12:30