Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ľudské práva a protipredsudková výchova

Ľudské práva a protipredsudková výchova

Podujatie: 
Informačný seminár
Dátum a čas podujatia: 
streda, 30. máj 2018 - od 9:00 do 13:00
Miesto konania: 
Detašované pracovisko MPC Nitra, Kozmonautov 5, 949 01 Nitra
Charakteristika ativity: 

Účastníci semináru budú oboznámení o možnostiach využívania sociálno-psychologických prístupov pri edukačných aktivitách špecificky orientovaných na problematiku práv detí a protipredsudkovú výchovu zameranú na gender a etnicitu.

Cieľová skupina: 
učiteľ
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Nitra
Kapacita - počet účastníkov: 
20
30. máj 2018 - od 9:00 do 13:00
 
Rozvíjanie finančnej gramotnosti prostredníctvom aplikačných úloh

Rozvíjanie finančnej gramotnosti prostredníctvom aplikačných úloh

Podujatie: 
odborný seminár
Dátum a čas podujatia: 
streda, 30. máj 2018 - od 9:00 do 13:00
Miesto konania: 
Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko, Horná 97, 975 46 Banská Bystrica
Charakteristika ativity: 

Rozvíjanie finančnej gramotnosti prostredníctvom aplikačných úloh - odborný seminár

Cieľ seminára: Prezentovať aplikačné úlohy rozvíjajúce finančnú gramotnosť žiakov základnej školy

Lektor: PaedDr. Monika Reiterová, Štátny pedagogický ústav, Bratislava 

Stručná charakteristika:

  • prezentácia a tvorba aplikačných úloh zameraných na rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov v základných školách vychádzajúcich z Národného štandardu finančnej gramotnosti (verzia 1.2)
  • oboznámenie sa s možnosťami implementácie prezentovaných aplikačných úloh do edukačného procesu.

Návratku posielajte na mailovú adresu:  juraj.druzbacky@mpc-edu.sk.

Záväzne sa prihlasujem na seminár: Rozvíjanie finančnej gramotnosti prostredníctvom aplikačných úloh

Moje kontaktné údaje:

Meno a priezvisko:

Názov školy:

Adresa školy:

Kontakt - mail:

Kontakt - telefón, mobil:

Každý prihlásený účastník dostane potvrdenie návratky o zaradení na seminár, príp. o nezaradení (ak jeho prihláška prekročí kapacitu seminára).

Cieľová skupina: 
učiteľ pre primárne vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Banská Bystrica
Kapacita - počet účastníkov: 
25
30. máj 2018 - od 9:00 do 13:00