Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koncepcia vyučovania predmetov vlastiveda a prírodoveda na základe požiadaviek a cieľov iŠVP z roku 2015

Koncepcia vyučovania predmetov vlastiveda a prírodoveda na základe požiadaviek a cieľov iŠVP z roku 2015

Podujatie: 
Odborný seminár
Dátum a čas podujatia: 
štvrtok, 24. máj 2018 - od 9:00 do 13:00
Miesto konania: 
Základná škola, Ulica mieru 1235, Bytča
Charakteristika ativity: 

Cieľom odborného seminára bude predstavenie obsahu predmetov vlastiveda a prírodoveda v zmysle požiadaviek iŠVP pre 3. ročník primárneho vzdelávania a prezentovanie možností efektívneho využívania učebných materiálov na hodinách vlastivedy a prírodovedy.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre primárne vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Žilina
Kapacita - počet účastníkov: 
30
24. máj 2018 - od 9:00 do 13:00