Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyučovanie prírodovedy a vlastivedy podľa iŠVP

Vyučovanie prírodovedy a vlastivedy podľa iŠVP

Podujatie: 
metodický seminár
Dátum a čas podujatia: 
streda, 23. máj 2018 - od 9:00 do 13:00
Miesto konania: 
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 6, Trnava ,učebňa č.146(oproti zborovni)
Charakteristika ativity: 

Predstaviť učiteľom obsah predmetov vlastiveda a prírodoveda v zmysle požiadaviek iŠVP pre 3.ročník ,efektívne využívanie učebných materiálov na hodinách  vlastivedy a prírodovedy.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre primárne vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Trnava
Kapacita - počet účastníkov: 
30
23. máj 2018 - od 9:00 do 13:00