Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Service learning, dobrovoľníctvo a prax VMV

Service learning, dobrovoľníctvo a prax VMV

Podujatie: 
odborný seminár
Dátum a čas podujatia: 
piatok, 11. máj 2018 - od 8:00 do 12:00
Miesto konania: 
Regionálne pracovisko MPC, Horná 97, Banská Bystrica
Charakteristika ativity: 
 • - Seminár sa prekladá na mesiac JÚN pre pracovné vyťaženie lektoriek. Dátum bude upresnený. -
 • výber modelu service learning a uvažovanie o jeho implementácii do Výchovných programov
 • poznať kľúčové východiská podpory service learningu
 • príklady dobrej praxe service learningových aktivít
 • Každý účastník vyplní návratku s údajmi uvedenými nižšie. Návratku posielajte na mailovú adresu juraj.druzbacky@mpc-edu.sk.

  Predmet správy: seminár 11.5.2018 

  Text do návratky: Záväzne sa prihlasujem na seminár "Service learning, dobrovoľníctvo a prax VMV"

  Moje kontaktné údaje:

  Meno a priezvisko:

  Názov školy:

  Adresa školy:

  Kontakt - mail:

  Kontakt - telefón, mobil:

  Každý prihlásený účastník dostane potvrdenie návratky o zaradení na seminár, príp. o nezaradení (ak jeho prihláška prekročí kapacitu seminára).

Cieľová skupina: 
vychovávateľ
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Banská Bystrica
Kapacita - počet účastníkov: 
40
11. máj 2018 - od 8:00 do 12:00