Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informácie a dezinformácie na internete – ako s nimi pracovať na vyučovaní

Informácie a dezinformácie na internete – ako s nimi pracovať na vyučovaní

Podujatie: 
odborný seminár
Dátum a čas podujatia: 
pondelok, 30. apríl 2018 - od 9:30 do 14:00
Miesto konania: 
MPC, Horná 97, Banská Bystrica, veľká zasadačka, 4.poschodie
Charakteristika ativity: 

Účastníci získajú informácie a aktuálne poznatky o škodlivom obsahu, ktorý sa v súčasnosti šíri slovenským internetom a sociálnymi sieťami. Druhá časť seminára bude venovaná implementácii problematiky do mediálnej výchovy, resp. vyučovania spoločenskovedných predmetov.

 

Návratku posielajte na mailovú adresu juraj.druzbacky@mpc-edu.sk.

Predmet správy: seminár 30.4.2018

Text do návratky (skopírujte a doplňte chýbajúce údaje):

Záväzne sa prihlasujem na seminár "Informácie a dezinformácie na internete – ako s nimi pracovať na vyučovaní".

Moje kontaktné údaje:

Meno a priezvisko:

Názov školy:

Adresa školy:

Kontakt - mail:

Kontakt - telefón, mobil:

Každý prihlásený účastník dostane potvrdenie návratky o zaradení na seminár, príp. o nezaradení (ak jeho prihláška prekročí kapacitu seminára).

 

Cieľová skupina: 
učiteľ pre primárne vzdelávanie
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Banská Bystrica
Kapacita - počet účastníkov: 
30
30. apríl 2018 - od 9:30 do 14:00
 
 
Využitie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese.

Využitie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese.

Podujatie: 
Workshop
Dátum a čas podujatia: 
pondelok, 30. apríl 2018 - od 10:00 do 13:00
Miesto konania: 
ZŠ s MŠ Angely Merici , Halenárska 45, Trnava
Charakteristika ativity: 

Ukážka využitia tabletov a interaktívnej tabule vo vyučovacom procese na základnej škole. Predstavenie vhodných aplikácií pre rôzne predmety, možnosti ich inštalovania, metodika práce s interaktívnou technikou.

Cieľová skupina: 
učiteľ
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Komárno
Kapacita - počet účastníkov: 
20
30. apríl 2018 - od 10:00 do 13:00