Primárne karty

All day
FONO 2 - multimediálny program na rozvíjanie komunikačných zručností a slovnej zásoby

FONO 2 - multimediálny program na rozvíjanie komunikačných zručností a slovnej zásoby

Podujatie: 
seminár a workshop
Dátum a čas podujatia: 
piatok, 27. apríl 2018 - 0:00
Miesto konania: 
Ševčenkova 11, Bratislava
Charakteristika ativity: 

Cieľom podujatia je prezentovať možnosti využitia programu FONO 2 v edukačnej a poradenskej praxi.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
učiteľ pre primárne vzdelávanie
uvádzajúci odborný zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Bratislava
Kapacita - počet účastníkov: 
25
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozvoj slovnej zásoby vo vyučovaní nemeckého jazyka

Rozvoj slovnej zásoby vo vyučovaní nemeckého jazyka

Podujatie: 
Metodický seminár
Dátum a čas podujatia: 
piatok, 27. apríl 2018 - od 9:30 do 13:00
Miesto konania: 
DP MPC Trenčín, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Charakteristika ativity: 

Cieľom metodického  semináru  je  poskytnúť aktuálne informácie o osvedčených pedagogických skúsenostiach pri výučbe nemeckého jazyka so zameraním na kreativitu na hodinách nemčiny.

Na seminári sa budú účastníci spoločne zamýšľať nad tým, ako využiť veľký potenciál kreativity tínedžerov a usmerniť ho tak, aby  pri výučbe podnietil ich záujem a iniciatívu.  

Cieľová skupina: 
učiteľ
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Trenčín
Kapacita - počet účastníkov: 
40
27. apríl 2018 - od 9:30 do 13:00