Primárne karty

All day
Inšpirácie v oblasti výučby etickej výchovy na základných a sredných školách (seminár pre učiteľov vyučujúcich etickú výchovu)

Inšpirácie v oblasti výučby etickej výchovy na základných a sredných školách (seminár pre učiteľov vyučujúcich etickú výchovu)

Podujatie: 
odborný seminár
Dátum a čas podujatia: 
štvrtok, 26. apríl 2018 - 0:00
Miesto konania: 
Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, Bratislava
Charakteristika ativity: 

Cieľom podujatia je poskytnúť učiteľom, ktorí vyučujú etickú výchovu, inšpiratívne postupy vo výučbe predmetu.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Bratislava
Kapacita - počet účastníkov: 
25
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inkluzívne vzdelávanie pri práci so žiakmi zo SZP z MRK

Inkluzívne vzdelávanie pri práci so žiakmi zo SZP z MRK

Podujatie: 
Odborno-metodický seminár
Dátum a čas podujatia: 
štvrtok, 26. apríl 2018 - od 9:00 do 14:00
Miesto konania: 
Veľká aula
Charakteristika ativity: 

Odborno-metodický seminár je zameraný na problematiku možností implementácie prvkov inkluzívneho modelu vzdelávania do výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z marginalizovaných rómskych komunít. Časť seminára bude realizovaná prednáškovou formou a časť prostredníctvom tvorivých dielní.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
pedagogický asistent
vychovávateľ
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Prešov
Kapacita - počet účastníkov: 
60
26. apríl 2018 - od 9:00 do 14:00