Primárne karty

All day
Násilie a agresívne správanie u detí a mládeže

Násilie a agresívne správanie u detí a mládeže

Podujatie: 
odborný seminár
Dátum a čas podujatia: 
utorok, 24. apríl 2018 - 0:00
Miesto konania: 
Ševčenkova 11, Bratislava
Charakteristika ativity: 

Seminár je určený pre výchovných poradcov, pedagogických zamestnancov - učiteľov a vychovávateľov. Tematicky je zameraný na agresívne správanie detí a mládeže, vrátane šikany, kyberšikany, až po trestnú zodpovednosť a trestné činy.

Cieľová skupina: 
výchovný poradca
uvádzajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Bratislava
Kapacita - počet účastníkov: 
25
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemčina je Super!

Nemčina je Super!

Podujatie: 
Metodicko-didaktický seminár v spolupráci s vydavateľstvom HUEBER Verlag a distribúrom jazykovej literatúry OXICO
Dátum a čas podujatia: 
utorok, 24. apríl 2018 - od 9:30 do 13:00
Miesto konania: 
DP MPC Košice - Kultúrno-vzdelávacie centrum pri ŠVK, Pribinova 1, Košice
Charakteristika ativity: 

Seminár je určený pre učiteľov osemročných gymnázií, SŠ a jazykových škôl. Cieľom seminára je ukázať, čomu Vaši žiaci rozumejú a čo všetko už dokážu povedať na prvej hodine nemčiny. Zoznámite sa s aktivitami, pri ktorých si žiaci uvedomia napr. súvislosti medzi výslovnosťou a pravopisom a ktoré ich dovedú k počiatočnej jednoduchej komunikácii. Spestrenie hodín nemčiny prinášajú aj krátke texty, hádanky a projekty, ktoré priblížia spoločné stránky v reáliách Slovenska a našich nemecky hovoriacich susedov.

Lektorka: PhDr. Veronika Hutarová - lektorka vo vzdelávaní učiteľov a reprezentantka vydavateľstva pre ČR a SR.

Vydavateľstvo ponúka účastníkom seminára jeden výtlačok učebnice a certifikát o účasti.

Prihlášky na seminár s uvedením mena, školy a kontaktu (mail a tel. číslo) zasielajte do 17. 4. 2018 na adresu miriam.rajnohova@oxico.sk.

V prihláške uveďte, že sa hlásite na seminár v Košiciach a napíšte, o ktorý diel učebnice máte záujem: Super A1 / A2 / B1.

 

Cieľová skupina: 
učiteľ jazykovej školy
učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Košice
Kapacita - počet účastníkov: 
30
24. apríl 2018 - od 9:30 do 13:00