Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagnostické nástroje v rukách kvalitného učiteľa

Diagnostické nástroje v rukách kvalitného učiteľa

Podujatie: 
Odborný seminár s workshopom
Dátum a čas podujatia: 
pondelok, 23. apríl 2018 - od 8:30 do 11:30
Miesto konania: 
Detašované pracovisko MPC Nitra, Kozmonautov 5, 949 01 Nitra
Charakteristika ativity: 

Podpora diagnostických kompetencií pedagogických zamestnancov v diagnostikovaní kognitívnych a afektívnych vlastností žiaka. Seminár odporúčame absolvovať zároveň s informačným seminárom Atestačné minimum pre I. a II. atestáciu.

Cieľová skupina: 
učiteľ
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Nitra
Kapacita - počet účastníkov: 
20
23. apríl 2018 - od 8:30 do 11:30
 
 
Najlepší kamaráti sú Beste Freunde!

Najlepší kamaráti sú Beste Freunde!

Podujatie: 
metodicko-didaktický seminár v spolupráci s vydavateľstvom HUEBER Verlag a distribútorom jazykovej literatúry OXICO
Dátum a čas podujatia: 
pondelok, 23. apríl 2018 - od 9:30 do 13:00
Miesto konania: 
RP MPC Prešov, T. Ševčenka 11, veľká aula
Charakteristika ativity: 

Seminár je určený pre učiteľov NEJ základných škôl, osemročných gymnázií a jazykových škôl. Cieľom je ukázať, ako sa dá pomocou zaujímavých úloh a aktivít vytvoriť na hodinách nemčiny príjemná atmosféra plná spolupráce a tímového ducha. Koncepcia novej učebnice pre žiakov, ktorí začínajú s nemčinou na 2. stupni ZŠ, je postavená na príbehoch skupinky kamarátov, ktorí sprevádzajú žiakov prvým dielom a ukazujú na zábavných príbehoch bežného dňa, ako žijú ich vrstovníci v Nemecku. 

Lektorka: PhDr. Veronika Hutarová - lektorka vzdelávania učiteľov a reprezentantka vydavateľtsva pre ČR a SR.

Vydavateľstvo ponúka účastníkom seminára zadarmo jeden výtlačok učebnice a certifikát o účasti.

Prihlášku na seminár s uvedením mena, školy a kontaktu (mail a tel. číslo) je nutné zaslať do 17. 04. 2018 na adresu: miriam.rajnohova@oxico.sk.

V prihláške uveďte, že sa hlásite na seminár v Prešove a napíšte, o ktorý diel učebnice Beste Freunde máte záujem: A1.1 / A1.2 / A2.1 / A2.2 / B1.1 / B1.2

Cieľová skupina: 
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
učiteľ jazykovej školy
učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Košice
Kapacita - počet účastníkov: 
30
23. apríl 2018 - od 9:30 do 13:00
 
 
 
 
 
 
Atestačné minimum pre i. alebo II. atestáciu

Atestačné minimum pre i. alebo II. atestáciu

Podujatie: 
Informačný seminár zameraný na atestačný proces
Dátum a čas podujatia: 
pondelok, 23. apríl 2018 - od 12:00 do 15:00
Miesto konania: 
Detašované pracovisko MPC Nitra, Kozmonautov 5, 949 01 Nitra
Charakteristika ativity: 

Odborný seminár je určený pre pedagogických zamestnancov, ktorí neabsolvovali prípravné atestačné vzdelávanie a majú v úmysle požiadať o vykonanie atestácie ku 30.06.2018 na základe toho, že získali 60 kreditov. Cieľom odborného seminára je získať základné informácie o podmienkach vykonania atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu, konzultovať rámcový návrh projektu atestačnej práce. Odporúčame seminár absolvovať súčasne s odborným seminárom Diagnostické nástroje v rukách kvalitného učiteľa.

Cieľová skupina: 
učiteľ
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Nitra
Kapacita - počet účastníkov: 
20
23. apríl 2018 - od 12:00 do 15:00