Primárne karty

All day
Realizácia vzdelávacích aktivít na rozvoj koordinačných a kondičných schopností detí

Realizácia vzdelávacích aktivít na rozvoj koordinačných a kondičných schopností detí

Podujatie: 
odborno- metodický seminár
Dátum a čas podujatia: 
streda, 11. apríl 2018 - 0:00
Miesto konania: 
Ševčenkova 11, Bratislava
Charakteristika ativity: 

Cieľom podujatia je poukázať na špecifiká vzdelávacích aktivít na rozvoj koordinačných a kondičných schpností detí.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Bratislava
Kapacita - počet účastníkov: 
20
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozvoj koordinačných a kondičných schopností detí v materskej škole

Rozvoj koordinačných a kondičných schopností detí v materskej škole

Podujatie: 
seminár
Dátum a čas podujatia: 
streda, 11. apríl 2018 - od 8:00 do 16:30
Charakteristika ativity: 

Odborno-metodický seminár bude realizovaný v spolupráci s MÚ odborom školstva Senec. Témou  budú telesné a zdravotné cvičenia, ich význam , štruktúra, odporúčania a metodické postupy pri cvičení, praktické cvičenia.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Bratislava
11. apríl 2018 - od 8:00 do 16:30