Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úvod do katolíckej vierouky

Úvod do katolíckej vierouky

Podujatie: 
Úvod do katolíckej vierouky (pre učiteľov predmetu N/NV)
Dátum a čas podujatia: 
utorok, 10. apríl 2018 - od 9:00 do 13:00
Miesto konania: 
MPC RP Prešov, Tarasa Ševčenka 11, učebňa č. 33
Charakteristika ativity: 

Lektor: doc. ThDr. Štefan Paločko, PhD. 

Program:

09:00 - 10:30 Kristovo spasiteľské telo

11:00 - 12:30 Aplikácia spasiteľského diela na praktický život človeka

12:30 - 13:00 Diskusia a záver 

 

 

 

Cieľová skupina: 
učiteľ
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Prešov
Kapacita - počet účastníkov: 
25
10. apríl 2018 - od 9:00 do 13:00