Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sme iní - hovorme o tom nahlas - I.

Sme iní - hovorme o tom nahlas - I.

Podujatie: 
seminár
Dátum a čas podujatia: 
štvrtok, 5. apríl 2018 - od 8:00 do 15:00
Miesto konania: 
Regionálne pracovisko MPC T.Ševčenka 11, Prešov miestnosť č.31
Charakteristika ativity: 

 

Cieľ: Predkladaný seminár  Sme iní, hovorme o tom nahlas – má ambíciu rozšíriť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v tejto           oblasti tak, aby ich mohli úspešne aplikovať v školskej praxi. Aktualizovať  profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov   v                   oblasti ľudských práv LGBTI ľudí, sexuálnej orientácii a rodovej identity.

Lektori: Mgr. Tomáš Foldes, Mgr. Zuzana Pavlíčková - Slovenské národné stredisko pre ľudské práva - Bratislava/

Podkategória pedagogických zamestnanca:
učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelanie (učiteľ strednej školy),
 

Program seminára: Sloboda, ľudské práva, Situácia LGBTI osôb v Európe a na Slovensku

                                  Antidiskriminačný zákon, Podpora zo strany štátu, Medzinárodné záväzky SR

                                  Nerovnosť a diskriminácia na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity

                                  Homofóbia a transfóbia a iné formy neznášanlivosti

Cieľová skupina: 
učiteľ
Pracovisko: 
Prešov
Kapacita - počet účastníkov: 
20
5. apríl 2018 - od 8:00 do 15:00
 
Využitie čitateľských stratégií pri riešení aplikačných úloh z finančnej gramotnosti

Využitie čitateľských stratégií pri riešení aplikačných úloh z finančnej gramotnosti

Podujatie: 
Odborný seminár
Dátum a čas podujatia: 
štvrtok, 5. apríl 2018 - od 8:30 do 12:30
Miesto konania: 
Gymnázium Jozefa Lettricha, Ul. J. Lettricha 2, Martin
Charakteristika ativity: 

Cieľom odborného seminára bude prezentovať aplikačné úlohy zamerané na rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov základnej školy s využitím čitateľských stratégií.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre primárne vzdelávanie
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Žilina
Kapacita - počet účastníkov: 
20
5. apríl 2018 - od 8:30 do 12:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ako využívať interaktívnu techniku vo vyučovacom procese

Ako využívať interaktívnu techniku vo vyučovacom procese

Podujatie: 
seminár
Dátum a čas podujatia: 
štvrtok, 5. apríl 2018 - od 13:00 do 17:00
Miesto konania: 
Základná škola Ferenca Móru s vyučovacím jazykom maďarským - Móra Ferenc Alapiskola, Školská ul. č. 757/10, 946 14 Zemianska Olča
Charakteristika ativity: 

Ukážka využitia tabletov a interaktívnej tabule vo vyučovacom procese na základnej škole. Predstavenie vhodných aplikácií pre rôzne predmety, možnosti ich inštalovania, metodika práce s interaktívnou technikou.

Cieľová skupina: 
učiteľ
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Komárno
Kapacita - počet účastníkov: 
20
5. apríl 2018 - od 13:00 do 17:00