Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodický deň

Metodický deň

Podujatie: 
odborné semináre pre učiteľov jednotlivých predmetov
Dátum a čas podujatia: 
utorok, 3. apríl 2018 - od 8:30 do 13:30
Miesto konania: 
Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko, T.Ševčenka 11
Charakteristika ativity: 

Metodický deň zameraný na zvyšovanie profesijných kompetencií učiteľov základných škôl mesta Prešov. Učitelia  podľa jednotlivých  aprobácií získajú nové vedomosti, poznatky a zručnosti v oblasti  aktivizujúcich metód , ktoré je možné uplatniť v rámci edukačného procesu. Obsahom vzdelávania pre jednotlivé zoskupenia pedagógov podľa vyučovacích predmetov  bude nielen rozvíjanie  funkčnej gramotnosti u žiakov , ako pracovať so žiakmi s poruchami učenia , ale  aj  prezentácia osvedčených metód práce pri formovaní inkluzívneho modelu vzdelávania.

 

Cieľová skupina: 
učiteľ
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Prešov
Kapacita - počet účastníkov: 
100
3. apríl 2018 - od 8:30 do 13:30
 
 
Využitie čitateľských stratégií pri riešení aplikačných úloh z finančnej gramotnosti

Využitie čitateľských stratégií pri riešení aplikačných úloh z finančnej gramotnosti

Podujatie: 
Odborný seminár
Dátum a čas podujatia: 
utorok, 3. apríl 2018 - od 9:00 do 13:00
Miesto konania: 
Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín
Charakteristika ativity: 

Cieľom odborného seminára bude prezentovať aplikačné úlohy zamerané na rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov základnej školy s využitím čitateľských stratégií.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre primárne vzdelávanie
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Žilina
Kapacita - počet účastníkov: 
20
3. apríl 2018 - od 9:00 do 13:00