Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplikačné úlohy zamerané na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov v primárnom vzdelávaní

Aplikačné úlohy zamerané na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov v primárnom vzdelávaní

Podujatie: 
Interaktívny seminár
Dátum a čas podujatia: 
utorok, 27. marec 2018 - od 8:30 do 12:30
Do udalosti zostáva 7 dni.
Miesto konania: 
Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
Charakteristika ativity: 

Interaktívny seminár bude zameraný na prezentáciu aplikačných úloh zameraných na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov na primárnom stupni vzdelávania a tiež na možnosti ich implementácie do edukačného procesu.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre primárne vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Žilina
Kapacita - počet účastníkov: 
30
27. marec 2018 - od 8:30 do 12:30
 
Tvorba cieľov vzdelávacích aktivít v súčinnosti s inovovaným ŠVP pre predprimárne vzdelávanie

Tvorba cieľov vzdelávacích aktivít v súčinnosti s inovovaným ŠVP pre predprimárne vzdelávanie

Podujatie: 
Odborný seminár
Dátum a čas podujatia: 
utorok, 27. marec 2018 - od 8:30 do 12:30
Do udalosti zostáva 7 dni.
Miesto konania: 
DP MPC, Oravská cesta 11, 010 01 Žilina, vzdelávacia miestnosť č. 2
Charakteristika ativity: 

Prezentovať podstatu tvorby edukačných cieľov v súčinnosti s inovovaným ŠVP, reflektovať skúsenosť účastníkov s tvorbou cieľov a podnietiť ich profesijnú reflexiu.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Žilina
Kapacita - počet účastníkov: 
24
27. marec 2018 - od 8:30 do 12:30
 
 
Tvorba cieľov vzdelávacích aktivít vo vzťahu k inovovanému ŠVP pre predprimárne vzdelávanie

Tvorba cieľov vzdelávacích aktivít vo vzťahu k inovovanému ŠVP pre predprimárne vzdelávanie

Podujatie: 
Tvorba cieľov vzdelávacích aktivít vo vzťahu k inovovanému ŠVP pre predprimárne vzdelávanie
Dátum a čas podujatia: 
utorok, 27. marec 2018 - od 9:00 do 12:00
Do udalosti zostáva 7 dni.
Miesto konania: 
DP MPC Žilina, Oravská cesta 11, Žilina, vzdelávacia miestnosť č.2
Charakteristika ativity: 

Zhodnotenie podstaty a efektívnosti tvorby cieľov vzdelávacích aktivít  vo výchovno-vzdelávacom procese vo vzťahu k inovovanému ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Tvorba,  prezentácia a zhodnotenie efektívnosti tvorby výchovno-vzdelávacích cieľov účastníkmi seminára s dôrazom na dieťa, ako aktívneho subjektu vlastného rozvoja, vlastného vzdelávania.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Žilina
Kapacita - počet účastníkov: 
25
27. marec 2018 - od 9:00 do 12:00
 
Aplikačné úlohy zamerané na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov v primárnom vzdelávaní

Aplikačné úlohy zamerané na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov v primárnom vzdelávaní

Podujatie: 
Aplikačné úlohy zamerané na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov v primárnom vzdelávaní
Dátum a čas podujatia: 
utorok, 27. marec 2018 - od 9:00 do 12:00
Do udalosti zostáva 7 dni.
Miesto konania: 
Liptov - miesto sa upresní
Charakteristika ativity: 

Účastníci získajú skúsenosti s reflektovaním na charakteristiky jednotlivých úloh z oblasti matematiky v intenciách ich kognitívnych úrovní (následne umožňuje rozvoj vyšších kognitívnych procesov u žiakov) a tvorbou aplikačných úloh zameraných na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov na primárnom stupni vzdelávania a s možnosťami ich implementácie do edukačného procesu

Cieľová skupina: 
učiteľ pre primárne vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Žilina
Kapacita - počet účastníkov: 
25
27. marec 2018 - od 9:00 do 12:00