Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy

NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy

Podujatie: 
seminár v spolupráci s vydavateľstvom Orbis Pictus Istropolitana
Dátum a čas podujatia: 
pondelok, 26. marec 2018 - od 10:00 do 12:00
Miesto konania: 
DP MPC Košice, Južná trieda 10, 6. posch., učebňa č. 600
Charakteristika ativity: 

Odborný seminár pe učiteľov SJaL na stredných školách, ktorý si kladie za cieľ predstaviť novú učebnicu slovenského jazyka pre stredné školy. Chceme poukázať na prvý pohľad neviditeľnú hodnotu nových učebníc a aspoň čiastočne odpovedať na otázku, prečo bola nevyhnutná inovácia.

Lektor: Mgr. Ľubomír Lábaj

Prihlásiť sa na seminár je nutné cez formulár vydavateľstva:

https://docs.google.com/forms/d/1aYGfGfRRekeKmqtOdX7bz1PMLNMQUum4IeSzwBB_NDM/edit

 

Cieľová skupina: 
učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Košice
Kapacita - počet účastníkov: 
30
26. marec 2018 - od 10:00 do 12:00
 
 
 
 
Občianska náuka pre stredné školy

Občianska náuka pre stredné školy

Podujatie: 
workshop pre učiteľov občianskej náuky na stredných školách
Dátum a čas podujatia: 
pondelok, 26. marec 2018 - od 12:30 do 14:00
Miesto konania: 
DP MPC Košice, Južná trieda 10, 6. posch., učebňa č. 600
Charakteristika ativity: 

Workshop pre učiteľov občianskej náuky si kladie za cieľ ukázať učiteľom tri jednoduché kroky na to, aby si žiaci nekládli otázku, načo nám je občianska náuka.

Lektor: Mgr. Ľubomír Lábaj

Na workshop je nutné sa prihlásiť cez formulár vydavateľstva:

https://docs.google.com/forms/d/1RWeUAGCAHzdYZCeBtZDLXV50mhOBiRYN26Wh0d-aQsA/edit

 

Cieľová skupina: 
učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Košice
Kapacita - počet účastníkov: 
30
26. marec 2018 - od 12:30 do 14:00