Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atestačné minimum

Atestačné minimum

Podujatie: 
odborný seminár zameraný na atestačný proces
Dátum a čas podujatia: 
piatok, 23. marec 2018 - od 12:30 do 15:00
Miesto konania: 
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, 6. posch., miestnosť č. 611
Charakteristika ativity: 

Cieľom seminára je získať základné informácie o podmienkach vykonania druhej atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu druhej atestácie, konzultovať rámcový návrh projektu atestačnej práce druhej atestácie.

Lektor: Mgr. Ľubica Korečková

Program:

1. Otvorenie

2. Základné informácie o podmienkach vykonania druhej atestácie

3. Teoretické východiská písania atestačnej práce a formálna úprava práce

4. Diskusia 

Vzhľadom na obmedzené kapacitné možnosti je nutné sa na seminár prihlásiť cez formulár na nasledujúcom linku (po otvorení tabuľky sa jednoducho zapíšte do tabuľky - max. počet účastníkov je 32):

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iBMMgGnmPby2MeASdidOxxPeXYAdsopr6vfbn_zN4No/edit?usp=sharing

 

Cieľová skupina: 
učiteľ
vychovávateľ
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Košice
Kapacita - počet účastníkov: 
32
23. marec 2018 - od 12:30 do 15:00