Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aj Ty v IT

Aj Ty v IT

Podujatie: 
Otvorená hodina spojená s workshopom
Dátum a čas podujatia: 
streda, 21. marec 2018 - od 9:30 do 12:30
Do udalosti zostáva 1 deň.
Charakteristika ativity: 

Odborný seminár pre učiteľov informatiky  základných škôl zameraný na zatraktívnenie štúdia IT technológií a robotiky vo väzbe na  možnosti uplatnenia sa vo svete práce.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Trenčín
21. marec 2018 - od 9:30 do 12:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretácia výtvarného diela

Interpretácia výtvarného diela

Podujatie: 
seminár
Dátum a čas podujatia: 
streda, 21. marec 2018 - od 14:00 do 16:30
Do udalosti zostáva 1 deň.
Charakteristika ativity: 

Cieľom seminára je prehĺbiť profesijné kompetencie učiteľov v oblasti interpretácie výtvarného diela. Súčasťou seminára budú aj aktivity galerijnej pedagogiky. 

Cieľová skupina: 
učiteľ
Pracovisko: 
Bratislava
21. marec 2018 - od 14:00 do 16:30