Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anglický jazyk – rozvoj slovnej zásoby vo vyučovaní anglického jazyka

Anglický jazyk – rozvoj slovnej zásoby vo vyučovaní anglického jazyka

Podujatie: 
Metodický seminár
Dátum a čas podujatia: 
štvrtok, 15. marec 2018 - od 9:00 do 12:00
Miesto konania: 
DP MPC Trenčín, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Charakteristika ativity: 

Cieľom metodického  seminára  je  poskytnúť informácie o inovatívnych postupoch vo výučbe anglického jazyka na základných školách.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Trenčín
Kapacita - počet účastníkov: 
25
15. marec 2018 - od 9:00 do 12:00