Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplikácia vybraných foriem úloh na rozvoj čitateľských zručností žiakov základnej školy v predmete slovenský jazyk a literatúra

Aplikácia vybraných foriem úloh na rozvoj čitateľských zručností žiakov základnej školy v predmete slovenský jazyk a literatúra

Podujatie: 
odborný seminár (workshop)
Dátum a čas podujatia: 
štvrtok, 1. marec 2018 - od 8:00 do 12:00
Miesto konania: 
Základná škola s materskou školou Babín, Babín 37, 029 52 Babín
Charakteristika ativity: 

Učitelia slovenského jazyka a literatúry 2. stupňa základnej školy budú analyzovať vybraný vecný alebo literárny text a tvoriť k nemu v rôznych formách úlohy zamerané na rozvoj čitateľských zručností žiakov. Pracovné skupiny budú prezentovať svoje úlohy, hľadať alternatívy jednotlivých foriem úloh a posudzovať ich vhodnosť na rozvoj čitateľských zručností žiakov v súlade s procesmi porozumenia.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Žilina
Kapacita - počet účastníkov: 
20
1. marec 2018 - od 8:00 do 12:00
 
 
Nemecký jazyk – rozvoj slovnej zásoby vo vyučovaní nemeckého jazyka

Nemecký jazyk – rozvoj slovnej zásoby vo vyučovaní nemeckého jazyka

Podujatie: 
Metodický seminár
Dátum a čas podujatia: 
štvrtok, 1. marec 2018 - od 9:00 do 12:00
Charakteristika ativity: 

Cieľom metodického  semináru  je  poskytnúť aktuálne informácie o osvedčených pedagogických skúsenostiach pri výučbe nemeckého jazyka na základných a stredných  školách

Cieľová skupina: 
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Trenčín
1. marec 2018 - od 9:00 do 12:00