Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prírodné a kultúrne osobitosti krajín juhovýchodnej Ázie

Prírodné a kultúrne osobitosti krajín juhovýchodnej Ázie

Podujatie: 
Odborný seminár spojený s workshopom
Dátum a čas podujatia: 
streda, 28. február 2018 - od 9:00 do 12:00
Do udalosti zostáva 9 dni.
Charakteristika ativity: 

Rozvoj prírodovednej a občianskej gramotnosti  žiakov na základe poznania osobitostí  rôznych krajín sveta. Historické, spoločenské, kultúrne a prírodné zaujímavosti Vietnamu a Kambodže. Seminár je určený pre učiteľov  geografie, spoločenskovedných a prírodovedných predmetov druhého  stupňa základnej školy a  strednej školy.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Trenčín
28. február 2018 - od 9:00 do 12:00
 
Prírodovedná gramotnosť v kontexte merania PISA

Prírodovedná gramotnosť v kontexte merania PISA

Podujatie: 
Prírodovedná gramotnosť v kontexte merania PISA
Dátum a čas podujatia: 
streda, 28. február 2018 - od 9:00 do 12:00
Do udalosti zostáva 9 dni.
Miesto konania: 
DP MPC Žilina, Oravská cesta 11, Žilina, vzdelávacia miestnosť č.2
Charakteristika ativity: 

Obsah a spracovanie výsledkov merania prírodovednej gramotnosti vo výskume PISA, ukážky a rozbor učebných úloh na rôzne úrovne prírodovednej gramotnosti, aplikácia učebných  metód a efektívnych stratégií ktoré rozvíjajú prírodovednú gramotnosť žiakov

Cieľová skupina: 
učiteľ pre primárne vzdelávanie
učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Žilina
Kapacita - počet účastníkov: 
25
28. február 2018 - od 9:00 do 12:00