Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prírodovedná gramotnosť v kontexte merania PISA

Prírodovedná gramotnosť v kontexte merania PISA

Podujatie: 
odborný seminár
Dátum a čas podujatia: 
streda, 28. február 2018 - od 8:30 do 12:30
Miesto konania: 
Detašované pracovisko MPC, Oravská cesta 11, Žilina - vzdelávacia miestnosť č.2
Charakteristika ativity: 

Obsah a spracovanie výsledkov merania prírodovednej gramotnosti vo výskume PISA, ukážky a rozbor učebných úloh na rôzne úrovne prírodovednej gramotnosti, aplikácia učebných  metód a efektívnych stratégii ktoré rozvíjajú prírodovednú gramotnosť žiakov. 

 

Cieľová skupina: 
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
Pracovisko: 
Žilina
Kapacita - počet účastníkov: 
20
28. február 2018 - od 8:30 do 12:30
 
 
Prírodné a kultúrne osobitosti krajín juhovýchodnej Ázie

Prírodné a kultúrne osobitosti krajín juhovýchodnej Ázie

Podujatie: 
Odborný seminár spojený s workshopom
Dátum a čas podujatia: 
streda, 28. február 2018 - od 9:00 do 12:00
Charakteristika ativity: 

Rozvoj prírodovednej a občianskej gramotnosti  žiakov na základe poznania osobitostí  rôznych krajín sveta. Historické, spoločenské, kultúrne a prírodné zaujímavosti Vietnamu a Kambodže. Seminár je určený pre učiteľov  geografie, spoločenskovedných a prírodovedných predmetov druhého  stupňa základnej školy a  strednej školy.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Trenčín
28. február 2018 - od 9:00 do 12:00