Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integrácia zdravotne znevýhodneného dieťaťa v materskej škole

Integrácia zdravotne znevýhodneného dieťaťa v materskej škole

Podujatie: 
Odborný seminár
Dátum a čas podujatia: 
pondelok, 19. február 2018 - od 8:30 do 12:30
Miesto konania: 
Spojená škola internátna M. R. Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá
Charakteristika ativity: 

Cieľom odborného  seminára  je  poskytnúť informácie o možnostiach a potrebách vzdelávania detí  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vzhľadom na zdravotné znevýhodnenie.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Trenčín
19. február 2018 - od 8:30 do 12:30