Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sto rokov od prvého oficiálneho vyhlásenia slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka na Slovensku

Sto rokov od prvého oficiálneho vyhlásenia slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka na Slovensku

Podujatie: 
Konferencia
Dátum a čas podujatia: 
od streda, 14. február 2018 - 9:00 do štvrtok, 15. február 2018 - 14:00
Miesto konania: 
Námestie slobody 14, 050 01 Revúca - Mestské kultúrne stredisko
Charakteristika ativity: 

Vážení pedagogickí zamestnanci,

Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom kultúry SR organizuje odbornú konferenciu s názvom „Sto rokov od prvého oficiálneho vyhlásenia slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka na Slovensku“.  

Termín konania konferencie: 14. – 15. 02. 2018
Miesto konania konferencie:  Mestské kultúrne stredisko v Revúcej

Cieľ konferencie: prezentovať postavenie slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka v školskom systéme na Slovensku v historických súvislostiach a v súčasnom kultúrno-spoločenskom kontexte.

Náklady spojené s konferenciou organizátor konferencie. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.

Na konferenciu sa môžete  prihlásiť online 

Cieľová skupina: 
učiteľ
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Generálne riaditeľstvo
Kapacita - počet účastníkov: 
100
od 14. február 2018 - 9:00 do 15. február 2018 - 14:00