Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inovačné trendy vo vyučovaní o podnikaní, ekonómie a finančného riadenia

Inovačné trendy vo vyučovaní o podnikaní, ekonómie a finančného riadenia

Podujatie: 
Odborný seminár spojený s workshopom
Dátum a čas podujatia: 
utorok, 6. február 2018 - od 9:00 do 13:00
Charakteristika ativity: 

Odborný seminár je určený pre učiteľov Aplikovanej ekonómie. Na seminári budú prezentované možnosti premeny podnikateľského nápadu do reálnej praxe prostredníctvom metodiky Business Model Canvasskúseností. Účastníci seminára budú mať možnosť vymeniť si skúsenosti s yvučovaním predmetu.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Trenčín
6. február 2018 - od 9:00 do 13:00