Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historické výročia 2018

Historické výročia 2018

Podujatie: 
odborný seminár
Dátum a čas podujatia: 
utorok, 23. január 2018 - od 10:30 do 18:00
Charakteristika ativity: 

Odborný seminár organizuje Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky , Metodicko -pedagogické centrum a Múzeum mesta Bratislavy. Cieľom podujatia je prezentovať účastníkom návrh aktivít pre učiteľov a žiakov, ktoré budú  obsahovo zamerané na predmetné historické udalosti.   

Cieľová skupina: 
učiteľ
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Bratislava
23. január 2018 - od 10:30 do 18:00