BIGECHE 20 + staršie vydania

Staršie vydania BIGECHE

Odborno-metodický občasník pre pedagogických a odborných zamestnancov základných a stredných škôl. Obsah tvoria témy z predmetov biológia, geografia a chémia; v poslednom období bol občasník rozšírený aj o ďalšie predmety.