BBA15_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 6.5.2020 - 91199

Položky programu:

RNDr. Miloš Novák 3 hod. (135 min.)
6.2. Kompetenčný profil pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca
Mgr. Dana Váňová 3 hod. (135 min.)
6.2. Kompetenčný profil pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca