BAS14_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 8.4.2020 - 98157

Položky programu:

PhDr. Darina Gogolová, PhD. 4 hod. (180 min.)
6.4. Systém hodnotenia a odmeňovania pedagogických a odborných zamestnancov