Bádateľské aktivity na hodinách fyziky

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/user/index.php?id=570
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
RNDr. Eva Rusnáková
Začiatok podujatia: 
pondelok, 26. október 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 7. december 2020 - 15:30
Počet hodín: 
12
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Vymedzenie pojmu bádateľské aktivity, vplyv bádateľských aktivít na motiváciu žiakov, prezentácia možností využitia bádateľských aktivít na hodinách fyziky, tvorba jednoduchých bádateľských aktivít

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Navrhúť, realizovať a vyhodnotiť bádateľskú aktivitu vo vlastnom vyučovaní.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie (mať základné praktické skúsenosti s voľbou úloh a činností pre žiakov)
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Súvisiaci predmet: 
fyzika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

26. 10. 2020

Úvod do vzdelávania, bádateľské aktivity – vymedzenie pojmu

2. 11. 2020

Vplyv bádateľských aktivít na motiváciu žiakov

9. 11. 2020

Prezentácia možností využitia bádateľských aktivít na hodinách fyziky

23. 11. 2020

Tvorba bádateľských aktivít

30. 11. 2020

Tvorba bádateľských aktivít

7. 12. 2020

Prezentácie využitia navrhnutých bádateľských aktivít

Poznámka: 
Podmienkou pre získanie potvrdenia o aktívnej účasti je 80% účasť na webinároch a záverečná prezentácia.

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ