Ako vyplniť žiadosť o atestáciu

Postup, ako správne podať žiadosť o atestáciu

  1. Pred vyplnením žiadosti o atestáciu sa musíte zaregistrovať (ak ste už zaregistrovaný/á, stačí sa prihlásiť), treba použiť registračný formulár. Podrobný postup, ako sa zaregistrovať, nájdete v článku Postup registrácie na portál.
  2. Skontrolujte si, prosím, Môj účet, či máte správne a úplne vyplnené jednotlivé položky.

  3. Vyplňte Žiadosť o vykonanie atestácie, je potrebné vyplniť všetky požadované položky. Ostatné položky budú do žiadosti vložené automaticky z Vášho vyplneného profilu.
  4. Vašu rozpracovanú žiadosť uložíte stlačením: Uložiť žiadosť.
  5. V tomto stave je žiadosť rozpracovaná, to znamená, že s ňou môžete ešte pracovať - môžete meniť údaje, pridať atestačnú prácu, prílohy a pod.
    Pozor, žiadosť je potrebné ešte podať, nestačí iba uložiť rozpracovanú žiadosť!
  6. Po vyplnení žiadosti si ju dôkladne skontrolujte a po kontrole odošlite elektronickú verziu do systému tlačidlom Podať žiadosť.

 

Po vyplnení žiadosti a jej odoslaní je potrebné stiahnuť si jej PDF verziu, vytlačiť ju na tlačiarni, podpísať vrátane odtlačku pečiatky a podpisu riaditeľa, príp. zriaďovateľa a poslať poštou aj s požadovanými prílohami na príslušné pracovisko MPC.

Spolu so žiadosťou musíte poslať aj dva výtlačky atestačnej práce a všetky požadované prílohy.

Podpísaná žiadosť musí byť doručená na pracovisko MPC do termínu odovzdávania žiadostí:

  • ak ju doručíte osobne, na pracovisku MPC musí byť najneskôr 31.12. 2018,
  • ak ju pošlete poštou, pečiatka pošty musí byť najneskôr 31.12. 2018.

Po spracovaní Vašej žiadosti dostanete všetky potrebné informácie o ďalšom priebehu atestačného konania, ktoré môžete sledovať aj priamo na tomto webe.