Ako vyplniť žiadosť o atestáciu

Postup ako vyplniť žiadosť o atestáciu

1. Pred vyplnením žiadosti o atestáciu sa musíte zaregistrovať(ak ste už zaregistrovaný - stačí sa prihlásiť) - treba použiť registračný formulár  - podrobný postup ako sa zaregistrovať nájdete na 1. stránke nápovedy.

2. Vyplníte Žiadosť o vykonanie atestácie - potrebné je vyplniť všetky požadované položky. Ostatné položky budú do žiadosti vložené automaticky z vášho vyplneného profilu - skontrolujte si Môj účet či je úplne vyplnený.

3. Žiadosť je potrebné odoslať! Nie len uložiť rozpracovaný koncept žiadosti.

4. Po vyplnení žiadosti a jej odoslaní je potrebné otvoriť zoznam odovzdaných žiadostí(Žiadosti) a stiahnuť si jej PDF verziu. Tú musíte vytlačiť na tlačiarni, podpísať - vrátane odtlačku pečiatky a podpisu riaditeľa, príp. zriaďovateľa - a poslať poštou aj s požadovanými prílohami na príslušné pracovisko MPC.

Spolu so žiadosťou musíte poslať aj atestačnú prácu a všetky prílohy.

Podpísaná žiadosť musí byť doručená na pracovisko MPC do termínu odovzdávania žiadostí:

  • ak ju doručíte osobne - na pracovisku MPC musí byť najneskôr 30.06.2018
  • ak ju pošlete poštou - pečiatka pošty musí byť najneskôr 30.06.2018

5. Po spracovaní Vašej žiadosti dostanete všetky potrebné informácie o ďalšom postupe atestačného konania.