Aplikácia vybraných foriem úloh na rozvoj čitateľských zručností žiakov základnej školy v predmete slovenský jazyk a literatúra

Podujatie: 
odborný seminár (workshop)
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 1. marec 2018 - 8:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 1. marec 2018 - 12:00
Miesto konania: 
Základná škola s materskou školou Babín, Babín 37, 029 52 Babín
Charakteristika ativity: 

Učitelia slovenského jazyka a literatúry 2. stupňa základnej školy budú analyzovať vybraný vecný alebo literárny text a tvoriť k nemu v rôznych formách úlohy zamerané na rozvoj čitateľských zručností žiakov. Pracovné skupiny budú prezentovať svoje úlohy, hľadať alternatívy jednotlivých foriem úloh a posudzovať ich vhodnosť na rozvoj čitateľských zručností žiakov v súlade s procesmi porozumenia.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Žilina
Kapacita - počet účastníkov: 
20