Anglický jazyk – rozvoj slovnej zásoby vo vyučovaní anglického jazyka

Podujatie: 
Metodický seminár
Začiatok podujatia: 
utorok, 21. február 2017 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 21. február 2017 - 12:00
Charakteristika ativity: 

Cieľom metodického  semináru  je  poskytnúť informácie o inovatívnych postupoch vo výučbe anglického jazyka na základných školách.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Trenčín