Aktuality

Výzva pre učiteľov ruského jazyka - stáž v Ruskej federácii

31. október 2017 - 14:15 Oznam

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Metodicko-pedagogické centrum vypisujú výzvu pre učiteľov ruského jazyka, učiteľov predmetov vyučovaných v ruskom jazyku na základných, stredných a jazykových školách a učiteľov pre kontinuálne vzdelávanie v ruskom jazyku na dvojtýždňovú jazykovú stáž v Ruskej federácii na školský rok 2018/2019.

Ako pomôcť žiakovi rozhodnúť sa o svojom povolaní

24. november 2017 - 23:02

Môže sa už žiak základnej školy zodpovedne postaviť k výberu svojho budúceho povolania?

Výzva pre učiteľov ruského jazyka - stáž v Ruskej federácii

22. november 2017 - 14:59

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Metodicko-pedagogické centrum vypisujú výzvu pre učiteľov ruského jazyka, učiteľov predmetov vyučovan&yacut

Úspešné podujatie v Prešove

21. november 2017 - 9:21

Regionálne pracovisko MPC v Prešove zorganizovalo 14.

Zlatá klapka - špeciálna cena a medzinárodná spolupráca

8. november 2017 - 13:20 Oznam

Metodicko-pedagogické centrum vyhlasuje tento rok špeciálnu cenu za najlepší dokument v tejto celoslovenskej súťaži. MPC necháva súťažiacim voľný výber témy. Hlavnou cenou je cesta do Nemecka - MPC vyšle tvorcov víťazného dokumentu na týždňový pobyt do nemeckého mesta Paderborn na medzinárodné stretnutie EUW – Európsky týždeň.

Zlatá klapka - špeciálna cena a medzinárodná spolupráca

6. november 2017 - 15:31

Metodicko-pedagogické centrum vyhlasuje tento rok špeciálnu cenu za najlepší dokument v tejto celoslovenskej súťaži. MPC necháva súťažiacim voľný výber témy. Hlavnou cenou je cesta do Nemecka - MPC vyšle tvorcov víťazného dokumentu na týždňový pobyt do nemeckého mesta Paderborn na medzinárodné stretnutie EUW – Európsky týždeň.

Prírodovedná gramotnosť - odborno-metodický seminár

6. november 2017 - 13:18 Oznam

Vzhľadom na naplnenie kapacity maximálneho možného počtu účastníkov odborno-metodického seminára k prírodovednej gramotnosti, už naň nie je možné sa prihlásiť. Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, regionálne pracovisko Prešov Vás pozýva na odborno-metodický seminár zameraný na problematiku možností rozvoja prírodovednej gramotnosti žiakov základných a stredných škôl. Seminár je určený pre učiteľov primárneho vzdelávania, nižšieho stredného vzdelávania a učiteľov stredných škôl

Vzdelávanie k európskemu občianstvu

6. november 2017 - 9:17 Oznam

Pod týmto názvom sa nieslo stretnutie organizátorov podieľajúcich sa  na príprave medzinárodného podujatia, ktoré si stanovilo za cieľ budovať spoločné európske povedomie a identitu občanov tak, aby sa cítili byť súčasťou európskeho integračného procesu.

Deň materských škôl na Slovensku

2. november 2017 - 13:03 Oznam

V Košiciach sa v dňoch 6.-7. novembra 2017 uskutoční konferencia s medzinárodnou účasťou pri príležitosti Dňa materských škôl. Materská škola je pre všetky deti - znie názov konferencie pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a primátora Košíc Richarda Rašiho. Na konferencii za zúčastnia aj zástupcovia Metodicko-pedagogického centra. 

O extrémizme už diskutujú mladší školáci

30. október 2017 - 11:08

Prejavy extrémistických nálad sa čoraz častejšie objavujú aj v školskom prostredí, preto proti nim treba bojovať. Metodicko-pedagogické centrum participuje na medzinárodnom projekte Vzdorujeme extrémizmu, v rámci ktorého sa na štyroch slovenských školách už tieto vážne témy preberajú so školákmi formou hry.