Aktuality

Rôznorodosť nie je handicap, je to obohatenie

17. október 2017 - 10:42 Oznam

Konferencia Vzdorujeme extrémizmu priniesla výmenu skúseností troch krajín, ako tento jav definovať a naučiť deti ho rozpoznávať. Extrémizmus sa totiž dnes často bagatelizuje. Pre deti i mladých ľudí je dôležité uvedomiť si, že prejavy extrémizmu sa môžu negatívne dotknúť aj ich samých – len preto, že sú niečím iní, ako väčšina.

Aténska škola 21. storočia: demokracia a ľudské práva

17. október 2017 - 9:46 Oznam

Metodicko - pedagogické centrum, regionálne pracovisko Prešov v spolupráci s Celoštátnou komisiou Olympiády ľudských práv, Helsinským výboro

Tatranskí rytieri

16. október 2017 - 7:53 Oznam

Dňa 11.10.2017 sa na pôde RP MPC V Banskej Bystrici za účasti Mgr. Adriany Kvetkovej (riaditeľky RP MPC Banská Bystrica) a RNDr.

Medzinárodná konferencia o prevencii extrémizmu v školskom prostredí

3. október 2017 - 14:02 Oznam

Metodicko-pedagogické centrum ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky organizuje dňa 16. októbra 2017 v hoteli Sorea Regia v Bratislave medzinárodnú odbornú konferenciu s názvom Vzdorujeme extrémizmu.
Záštitu nad konferenciou prevzal predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico.

Zážitková environmentálna a globálna výchova

22. september 2017 - 7:52 Oznam

Poďte s nami zažiť zážitkovú environmentálnu a globálnu výchovu. Zmena klímy, environmentálna spravodlivosť, práva prírody, biodiverzita, udržateľná spotreba nerastných surovín a pod. sú vzájomne prepojené a týkajú sa nás všetkých.

Ako zážitkovo učiť environmentálnu výchovu

14. september 2017 - 15:25 Oznam

Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci so Slovenským centrom pre komunikáciu a rozvoj (SCKR) pripravilo pre učiteľov druhého stupňa základných škôl a stredných škôl sériu bezplatných vzdelávacích podujatí s cieľom prezentovať možnosti, ako zážitkovo učiť environmentálnu a globálnu výchovu.

Pozdrav generálnej riaditeľky MPC pri príležitosti otvorenia nového školského roka

5. september 2017 - 9:19 Oznam

Vážení pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci, dovoľte mi, aby som Vám v mene Metodicko-pedagogické centra zaželala úspešné vykročenie do nového školského roka 2017/2018.

Vydavateľstvo Macmillan Education v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom organizujú metodické semináre pre učiteľov anglického jazyka

4. september 2017 - 15:10 Oznam

Vydavateľstvo Macmillan Education v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom srdečne p ozýva učiteľov anglického jazyka všetkých typov stredných škôl, 8

Konferencia pre učiteľov AJ zo všetkých stupňov škôl - SKA 22.-23.9.2017

31. august 2017 - 11:14 Oznam

Dovoľujeme si vás informovať o konferencii, ktorá je organizovaná SKA (Slovenskou komorou angličtinárov) a bude sa konať 22.-23.9.2017 pre učiteľov AJ zo všetkých stupňov škôl

Oznam pre žiadateľov o atestáciu

30. jún 2017 - 13:11 Oznam

Ak Vaša žiadosť obsahuje chyby, postupujte nasledovne: