Aktuality

Odstávka portálu

20. január 2018 - 10:39

Odstávka portálu z dôvodu rozsiahlejšieho upgradu viacerých technológií bude v noci od 22.01.2018 - 20:00 do 23.01.2018 - 08:00.

Odborný seminár „Historické výročia v roku 2018“

11. január 2018 - 9:15

Vážení pedagógovia, MŠVVaŠ SR – Sekcia regionálneho školstva a Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí, Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave v spolupráci s Francúzskym inštitútom a  Múzeom mesta Bratislavy organizuje dňa 23.01.2018 odborný seminár s názvom „Historické výročia v roku 2018“ zameraný na informácie o príprave a realizácií vzdelávacích aktivít pre učiteľov počas roku 2018.

Odborný seminár MPC k finančnej gramotnosti v Prešove

8. január 2018 - 16:49

Metodicko - pedagogické centrum Bratislava,regionálne pracovisko Prešov, pozýva na odborný seminár zameraný na problematiku možnosti implementácie NŠFG (N

Sto rokov od prvého oficiálneho vyhlásenia slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka na Slovensku

20. december 2017 - 13:00

Vážení pedagogickí zamestnanci, Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom kultúry SR organizuje odbornú konferenciu s názvom „Sto rokov od prvého oficiálneho vyhlásenia slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka na Slovensku“.   Termín a miesto konania konferencie: 14. – 15. 02. 2018  v Mestskom kultúrnom stredisku v Revúcej

Výzva pre učiteľov ruského jazyka - stáž v Ruskej federácii

31. október 2017 - 14:15 Oznam

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Metodicko-pedagogické centrum vypisujú výzvu pre učiteľov ruského jazyka, učiteľov predmetov vyučovaných v ruskom jazyku na základných, stredných a jazykových školách a učiteľov pre kontinuálne vzdelávanie v ruskom jazyku na dvojtýždňovú jazykovú stáž v Ruskej federácii na školský rok 2018/2019.

Metodický deň pre angličtinárov: Jazyk netradične

18. január 2018 - 10:23

Metodicko-pedagogické centrum v Trenčíne v spolupráci so Súkromným bilingválnym gymnáziom FUTURUM zrealizovalo 16.

Tvoríme a učíme tvoriť

15. január 2018 - 12:02

V Metodicko-pedagogickom centre v Bratislave na Ševčenkovej ulici č.

Generálna riaditeľka MPC Kamila Jandzíková: Vykročme správnou nohou

20. december 2017 - 13:05

Vážené kolegyne, vážení kolegovia!

Kreatívna dielňa v Komárne

19. december 2017 - 18:15

Učebňa Detašovaného pracoviska MPC v Komárne sa 7. decembra 2017 zmenila na veľkú kreatívnu dielňu.