Aktuality

Spracovanie a ochrana osobných údajov

24. máj 2018 - 23:31 Oznam

Informácie týkajúce sa získavania osobných údajov od dotknutej osoby podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 General Data

Učiteľ telesnej výchovy a anglického jazyka pre 2. stupeň základnej školy a pre strednú školu v Európskej škole Brusel III v Bruseli, Belgické kráľovstvo

19. apríl 2018 - 13:47 Pracovná ponuka

Uchádzači sa do výberového konania môžu prihlasovať v termíne do 2. mája 2018. Viac info v prílohe.

Výzva pre učiteľov ruského jazyka - stáž v Ruskej federácii

31. október 2017 - 14:15 Oznam

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Metodicko-pedagogické centrum vypisujú výzvu pre učiteľov ruského jazyka, učiteľov predmetov vyučovaných v ruskom jazyku na základných, stredných a jazykových školách a učiteľov pre kontinuálne vzdelávanie v ruskom jazyku na dvojtýždňovú jazykovú stáž v Ruskej federácii na školský rok 2018/2019.

Stretnutie vychovávateľov v školských internátoch a žiakov v Trenčíne

3. júl 2018 - 12:15

Prednášky a diskusia na témy súvisiace s praxou vychovávateľov školských internátov bolo náplňou pracovného stretnutia vychovávateľov a žiakov školských internátov, ktorý zorganizoval 20.

Víťazné kolektívy zo SR i ČR na Bratislavskom hrade

2. júl 2018 - 23:12

Česko-slovenská/Slovensko-česká výstava – to bol obsah vzdelávacieho worskhopu v priestoroch Bratislavského hradu pre žiakov gymnázií z Malaciek a Dobříše z Česka 19. júna 2018.

Ďakujeme za dôveru v školskom roku 2017/2018

28. jún 2018 - 13:36

Vážené pani riaditeľky, vážení páni riaditelia škôl a školských zariadení,

Tvorba cieľov vzdelávacích aktivít

25. jún 2018 - 9:18

Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Žiline zorganizovalo 18.

Testovanie pohybových predpokladov

22. jún 2018 - 8:24

V priestoroch Strednej odbornej školy obchodu a služieb na Lomonosovovej ulici v Trnave sa 13. – 15. júna 2018 konal seminár zameraný na testovanie pohybových predpokladov žiakov 1.

Interaktívne o ľudských právach

22. jún 2018 - 8:18

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Bratislave zorganizovalo koncom mája odborný seminár Ľudsko-právna problematika vo výučbe na základnej škole.