Aktuality

Výzva pre učiteľov ruského jazyka - stáž v Ruskej federácii

31. október 2017 - 14:15 Oznam

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Metodicko-pedagogické centrum vypisujú výzvu pre učiteľov ruského jazyka, učiteľov predmetov vyučovaných v ruskom jazyku na základných, stredných a jazykových školách a učiteľov pre kontinuálne vzdelávanie v ruskom jazyku na dvojtýždňovú jazykovú stáž v Ruskej federácii na školský rok 2018/2019.

Aj TY v IT – kreatívne využívanie IT technológií

23. marec 2018 - 8:51

Podpora digitálneho vzdelávania učiteľov a digitalizácie regionálneho školstva v Slovenskej republike reaguje na záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce zo

Skladačka a okrúhly stôl – kooperatívne učenie pedagogických asistentov

22. marec 2018 - 9:29

Využívanie metód kooperatívneho učenia v práci pedagogických asistentov bolo obsahom seminára, ktorý zorganizovalo 20.

Deti a dobrovoľníctvo – seminár v Banskej Bystrici

21. marec 2018 - 8:48

Ako inšpirovať deti k dobrovoľníctvu?

Seminár učiteľov angličtiny v Trenčíne

19. marec 2018 - 16:53

Vydavateľstvo Macmillan Education v spolupráci s Detašovaným pracoviskom Metodicko-pedagogického centra (MPC) v Trenčíne zorganizovalo 15.

Workshopy angličtinárov v Prešove

19. marec 2018 - 11:22

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Prešove privítalo 14.

Globálne vzdelávanie v predmetoch

16. marec 2018 - 10:23

Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Žiline zorganinovalo 8.

Ako umenie prispieva k lepšiemu vzdelávaniu v školách

15. marec 2018 - 12:38

Umenie a kreativita môžu pozitívne ovplyvňovať dosiahnuté výsledky žiakov vo vyučovacom procese, ale môžu podporiť aj rozvoj kritického myslenia mladého človeka.

Prvé skúsenosti z hodnotenia projektu „Vzdorujeme extrémizmu“

14. marec 2018 - 10:28

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) realizuje v rámci programu Erasmus+ medzinárodný projekt „Vzdorujeme extrémizmu“.

Zahraničie zaujímala slovenská prezentácia

13. marec 2018 - 22:19

Interaktívne tabule, vytváranie vlastných animácií či tvorenie vlastných máp s pevne určenými objektami – múzeami, galériami, lokalitami s v&