Aktuality

Výzva pre učiteľov ruského jazyka - stáž v Ruskej federácii

31. október 2017 - 14:15 Oznam

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Metodicko-pedagogické centrum vypisujú výzvu pre učiteľov ruského jazyka, učiteľov predmetov vyučovaných v ruskom jazyku na základných, stredných a jazykových školách a učiteľov pre kontinuálne vzdelávanie v ruskom jazyku na dvojtýždňovú jazykovú stáž v Ruskej federácii na školský rok 2018/2019.

Seminár ohľadom atestačného minima v Nitre

26. apríl 2018 - 11:20

Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Nitre zorganizovalo v pondelok 23. apríla 2018 odborný seminár Atestačné minimum k 1. a 2.

Generálna riaditeľka MPC Kamila Jandzíková: Vykročme správnou nohou

20. december 2017 - 13:05

Vážené kolegyne, vážení kolegovia!

Odborná konferencia: Sto rokov od prvého oficiálneho vyhlásenia slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka na Slovensku

20. december 2017 - 13:00

Vážení pedagogickí zamestnanci, Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom kultúry SR organizuje odbornú konferenciu s názvom „Sto rokov od prvého oficiálneho vyhlásenia slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka na Slovensku“.   Termín a miesto konania konferencie: 14. – 15. 02. 2018  v Mestskom kultúrnom stredisku v Revúcej

Kreatívna dielňa v Komárne

19. december 2017 - 18:15

Učebňa Detašovaného pracoviska MPC v Komárne sa 7. decembra 2017 zmenila na veľkú kreatívnu dielňu.

Seminár o dezinformáciách na internete v MPC v Žiline

18. december 2017 - 3:00

Prečo človek nesmie veriť všetkému, čo vidí na Facebooku? V priestoroch detašovaného pracoviska Metodicko-pedagogického centra v Žiline sa 11.

TEACH UP projekt prezentovali v Bruseli

15. december 2017 - 8:17

Po úspešnej aktivite v rámci projektu TEACH UP, dvoch pilotných seminároch, pod názvom Country Dialogue Labs, ktoré zorganizovalo Metodicko-pedagogické centrum (

Aj študenti vysokej školy boli na chvíľu účastníkmi vzdelávania

14. december 2017 - 10:05

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) realizovalo vo svojich priestoroch v Bratislave 12.

Školský servis TASR o projekte MPC pre angličtinárov

13. december 2017 - 12:00

Školský servis Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR) zverejnil v pondelok 11. 12.

Pozitívne skúsenosti s deťmi z rómskych komunít

11. december 2017 - 10:56

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Prešove zorganizovalo 5.