Ako zostaviť atestačné portfólio na 1. atestáciu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=420
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová
Začiatok podujatia: 
streda, 10. jún 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
streda, 10. jún 2020 - 15:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár sa venuje preukazovaniu profesijných kompetencií na úrovni učiteľa s prvou atestáciu a tvorbe portfólia

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Orientácia účastníka v problematike preukazovania profesijných kompetencií.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvo
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Profesijný štandard - štruktúra, princíp gradácie kompetencií v kariérových stupňoch

2. Preukazovanie kompetencií v oblasti ŽIAK

3. Preukazovanie kompetencií v oblasti VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES

4. Preukazovanie kompetencií v oblasti PROFESIJNÝ ROZVOJ

5. Tvorba portfólia

Poznámka: 
Odporúčanie pre účastníkov pripraviť si na webinár príslušný profesijný štandard učiteľa s prvou atestáciou

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ