Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Ako využívať interaktívnu techniku vo vyučovacom procese

Podujatie: 
seminár
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 5. apríl 2018 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 5. apríl 2018 - 17:00
Miesto konania: 
Základná škola Ferenca Móru s vyučovacím jazykom maďarským - Móra Ferenc Alapiskola, Školská ul. č. 757/10, 946 14 Zemianska Olča
Charakteristika ativity: 

Ukážka využitia tabletov a interaktívnej tabule vo vyučovacom procese na základnej škole. Predstavenie vhodných aplikácií pre rôzne predmety, možnosti ich inštalovania, metodika práce s interaktívnou technikou.

Cieľová skupina: 
učiteľ
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Komárno
Kapacita - počet účastníkov: 
20