Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Ako rozvíjať životné zručnosti na hodinách anglického jazyka

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
RP MPC Banská Bystrica, Horná 97, veľká zasadačka na 4. poschodí
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Anna Pávová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 20. február 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 20. február 2020 - 14:30
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
29
Obsadený počet miest: 
28
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je zameraný na vymedzenie pojmu životných zručností, ktoré sú kľúčové pre praktický život a uplatnenie žiakov na trhu práce. Súčasťou seminára budú aj konkrétne ukážky rozvíjania životných zručností na hodinách anglického jazyka a tvorba učebných úloh (skupinová práca). Rovnako vítaná bude diskusia, výmena skúseností a námetov čerpajúcich z dobrej praxe účastníkov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Navrhnúť a naplánovať konkrétne aktivity na vyučovacie hodiny v predmete anglický jazyk, ktoré rozvíjajú životné zručnosti žiakov. 

Profesijná kompetencia: 
Rozvoj komunikácie a spolupráce žiakov v anglickom jazyku
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
anglický jazyk
Kontaktná osoba: 

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ