Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Ako písať atestačnú prácu na 1. atestáciu v odbore vychovávateľ

Podujatie: 
odborný seminár pre vychovávateľov
Začiatok podujatia: 
pondelok, 25. marec 2019 - 8:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 25. marec 2019 - 11:30
Miesto konania: 
DP MPC, Južná trieda 10 (budova Hotelovej akadémie, 6. poschodie), miestnosť č. 602, Košice
Charakteristika ativity: 

Cieľom podujatia je získať základné informácie o podmienkach vykonania prvej atestácie, o požiadavkách na formálnu a obsahovú stránku atestačnej práce v odbore vychovávateľ.

Cieľová skupina: 
vychovávateľ
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Košice
Kapacita - počet účastníkov: 
20
Prílohy - pozvánky, návratky: