Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Ako opravovať maturitné slohové práce z anglického jazyka podľa nových kritérií

Podujatie: 
Ako opravovať maturitné slohové práce z anglického jazyka podľa nových kritérií
Začiatok podujatia: 
streda, 9. január 2019 - 8:00
Koniec podujatia: 
streda, 9. január 2019 - 14:00
Miesto konania: 
DP MPC Trnava, Lomonosovova 6, 918 54 Trnava, učebňa 146
Charakteristika ativity: 

Cieľ: Oboznámiť učiteľov s hodnotením písomnej formy maturitnej skúšky žiakov SŠ z anglického jazyka v súlade s novými kritériami hodnotenia písomnej formy internej časti maturitnej skúšky  vzhľadom na úrovne jazyka podľa SERR a vedieť aplikovať získané informácie v praxi.

Cieľová skupina: učiteľ anglického jazyka strednej  školy

Program:

08:00 - 11:00      Informácie o nových  kritériách  hodnotenia písomnej formy internej časti maturitnej skúšky  žiakov SŠ z 

                            anglického jazyka na základe dokumentov Referenčný Rámec a Cieľové požiadavky na vedomosti a

                            zručnosti maturantov z anglického jazyka - doc. Bérešová.

11:00 - 11:30      Obedová prestávka

11:30 - 14:00      Intenzívny výcvik hodnotenia písomnej odpovede - aplikačné úlohy zamerané na rozvoj presnosti hodnotenia

                            písomnej odpovede v oblastiach:  I. obsah textu, II. členenie a stavba textu, III. gramatika, IV. slovná zásoba  -

                            doc. Bérešová.

 

Cieľová skupina: 
učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Trnava
Kapacita - počet účastníkov: 
35
Prílohy - pozvánky, návratky: